خدمات طراحی و نورپردازی

خدمات طراحی و نورپردازی
زمان نور معتقد است که نقطه قوت اصلي شرکت ما توانمندي بالاي تيم ما در زمينه ارائه محصولات با کیفیتدر حوزه روشنایی می باشد چرا که :
  • نور و مفاهيم روشنايي را به خوبي مي شناسيم
  • با مفاهيم معماري آشنايي کافي داريم
  • در تيم طراحان ما ترکيبي از تخصص هاي مختلف اعم از برق، معماري و طراحي صنعتي حضور دارند.
  • با تاثيرات روشنايي بر سلامت جسمي و رواني انسانها به خوبي آشنا هستيم
  • با شرکت هاي صاحب نام و معتبر بين المللي ارتباط داشته و با شرکت در کنفرانس ها و نمايشگاه هاي تخصصي همواره از دانش روز دنيا اطلاع داريم
  • تجربه زيادي در طراحي روشنايي بسياري از پروژه هاي روشنايي داريم .